Oferta

Ambulatorium oferuje konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię. Oferta adresowana jest do osób dorosłych i młodzieży.


Konsultacje psychologiczne

Konsultacje kierowane są do osób, które doświadczają różnych trudności emocjonalnych. Zarówno trudności, które trwają od dłuższego czasu, jak i tych, które zaczęły się niedawno i mają miejsce w kontekście znaczących wydarzeń w życiu pacjenta. Wstępne konsultacje (do 3 spotkań) pozwalają rozpoznać naturę problemu, z którymi zgłasza się pacjent, a także ocenić, czy psychoterapia jest adekwatną formą pomocy. Same konsultacje, zapewniając doświadczenie bycia słuchanym i rozumianym, są kontekstem wsparcia i mogą dać poczucie ulgi. Dla niektórych osób jest to wystarczające, aby – bez dalszej psychoterapii – poczuć się lepiej i samodzielnie radzić sobie z tym, co zakłóciło ich poczucie równowagi.

Jeśli w ocenie osoby konsultującej psychoterapia psychoanalityczna może być pomocna dla pacjenta, a pacjent zainteresuje się taką formą leczenia, jest możliwość podjęcia psychoterapii w ramach Ambulatorium.

Konsultacje prowadzą: Władysław Banaś i Edyta Biernacka

Spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut. Koszt: 120 zł


Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna, oferowana w Ambulatorium, to współczesna metoda długoterminowej psychoterapii, opartej na znajomości psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz zjawisk zachodzących pomiędzy terapeutą a pacjentem w relacji terapeutycznej. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, m.in. w leczeniu: depresji, zaburzeń nerwicowych (zaburzeń lękowych, zespołów natręctw, zaburzeń somatyzacyjnych i dysocjacyjnych), zaburzeń osobowości, zaburzeń łaknienia.

Psychoterapię prowadzą: Joanna Cicharska, Wioletta Guz i Marta Szpak

Sesja psychoterapii trwa 50 minut. Koszt: 80-100 zł