Oferta

Ambulatorium oferuje możliwość skorzystania z konsultacji oraz podjęcia psychoterapii psychoanalitycznej. Oferta adresowana jest do osób dorosłych i młodzieży.


Konsultacje psychologiczne

Konsultacje kierowane są do osób, które doświadczają różnych trudności emocjonalnych. Zarówno trudności, które trwają od dłuższego czasu, jak i tych, które zaczęły się niedawno i mają miejsce w kontekście znaczących wydarzeń w życiu pacjenta.

Osoby, które zgłaszają się na konsultacje, mogą mieć bezpośrednie zalecenie psychoterapii (np. od lekarza lub psychologa), ale mogą to być również osoby, które – poszukując pomocy – nie są pewne, czy psychoterapia jest dla nich odpowiednią formą leczenia.

Wstępne konsultacje (do 3 spotkań) pozwalają rozpoznać naturę problemu, z którym zgłasza się pacjent, a także ocenić, czy psychoterapia jest adekwatną formą pomocy. Same konsultacje, zapewniając doświadczenie bycia słuchanym i rozumianym, są kontekstem wsparcia i mogą dać poczucie ulgi. Dla niektórych osób jest to wystarczające, aby – bez dalszej psychoterapii – poczuć się lepiej i samodzielnie radzić sobie z tym, co zakłóciło ich poczucie równowagi.

Jeśli w ocenie osoby konsultującej psychoterapia psychoanalityczna może być pomocna dla pacjenta, a pacjent zainteresuje się taką formą leczenia, jest możliwość podjęcia psychoterapii w ramach Ambulatorium.

Czas spotkania: 50 minut
Koszt spotkania: 120zł


Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna zakłada długotrwałą, intensywną emocjonalnie pracę, której celem jest nie tylko redukcja objawów i poczucia cierpienia, ale także rozwój „narzędzi wewnętrznych”, które pomagają radzić sobie w sytuacjach stresu i budują poczucie lepszej jakości życia (zob. O metodzie).

Czas sesji psychoterapii: 50 minut
Koszt sesji: 80-100zł